Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wzrasta spożycie mięsa drobiowego

Wzrasta spożycie mięsa drobiowego
W tym roku, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, spożycie mięsa drobiowego wyniesie w Polsce około 21 kg i będzie prawie 3 razy wyższe niż w 1990 roku, kiedy wynosiło 7,6 kg. Mniejsze będą różnice w konsumpcji jaj, których spożycie wyniesie w tym roku 211-212 sztuk, podczas gdy w rekordowo pod tym względem kiepskim 1994 roku wyniosło 146 sztuk.

Z obecnym poziomem spożycia mięsa drobiowego i jaj Polska wyprzedza już niektóre kraje Unii Europejskiej. Przede wszystkim jednak z takim jak teraz poziomem cen tych produktów może być ich liczącym się eksporterem na rynki UE. Jaja są w Polsce dwa razy tańsze niż w Danii, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Norwegii i aż 4 razy tańsze niż w Szwajcarii.

W przypadku żywca drobiowego różnice cen są mniejsze, a w niektórych krajach UE (w Danii, Belgii i Holandii) drób jest nawet tańszy niż w Polsce. Po trwającym już od kilku miesięcy wzroście cen, atrakcyjność eksportu naszego mięsa drobiowego nie jest więc już tak duża, jak przedtem.

Jak informuje biuletyn Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ("Rynek drobiu i jaj - stan i perspektywy"), w tym roku produkcja mięsa drobiowego w Polsce wyniesie 915 tys. ton i będzie o około 7 proc. wyższa niż przed rokiem. Na skutek wzrostu cen eksport mięsa drobiowego będzie wyższy już tylko o 16 proc. i wyniesie 126 tys. ton, podczas gdy import drobiu wzrośnie prawie o 100 proc.: z 23,7 tys. do około 45 tys. ton. Szacuje się, że zwiększenie importu pokryje już w tym roku trzecią część przyrostu popytu na drób.

Wbrew wcześniejszym obawom, po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie doszło do większych zmian w strukturze producentów drobiu. Większość zakładów dostosowała się do standardów UE i w ciągu kilku miesięcy (luty 2004 - połowa września 2004 r.) liczba firm posiadających unijne certyfikaty zwiększyła się z 69 do 158.

Przewiduje się, że dla producentów żywca i mięsa drobiowego 2005 r. będzie jeszcze lepszy. Między innymi dlatego, że prawdopodobnie zmniejszy się spożycie mięsa czerwonego. Poza tym prognozuje się dalszy spadek cen przemysłowych mieszanek paszowych.

Produkcja jaj wyniesie w tym roku około 9,2 mld sztuk. Na rynku niemieckim polskie jaja przestały już być konkurencyjne, także w kraju nie zakłada się na razie wyższego ich spożycia. W 2005 r. produkcja jaj może wzrosnąć najwyżej o 2 proc., tj. do 9,4 mld sztuk.


Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności