Rolimpex przejmie głównego akcjonariusza

Notowany na giełdzie od października 1994 roku Rolimpex oraz jego większościowy akcjonariusz Provimi Polska będą jedną spółką.

Akcjonariusze obu firm w końcu listopada zadecydowali o połączeniu, dzięki któremu powstanie przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe o 30-proc. udziale w rynku pasz przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych.

Fuzja ma nastąpić w pierwszym półroczu 2005 roku, być może już w I kwartale. W połączonej firmie 77,7 procent udziałów będzie mieć holenderski Provimi Holding BV, główny akcjonariusz polskiego Provimi, posiadający 7-proc. udział w światowym rynku żywności dla zwierząt.

Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku akcjonariusza Provimi Polska na Rolimpex w zamian za akcje Rolimpeksu. W uzasadnieniu połączenia obu firm wskazuje się spodziewane synergie kosztowe w okresie następnych trzech lat, wynikających głównie z racjonalizacji działań w zakresie zaopatrzenia surowcowego, logistyki i transportu oraz kosztów wytwarzania, sprzedaży i administracji.

Przyjęty plan zakłada uzyskanie oszczędności 19 mln zł rocznie w 2007 roku. Koszt wyniesie około 11 milionów złotych, z czego większość pochłonie nowy system informatyczny.

Źródło: Gazeta Prawna