Ceny zbóż, notowania, aktualności

Brak chętnych na mięso, ceny spadają

Brak chętnych na mięso, ceny spadają
30 umów na dostawę 35,5 tys. ton zbóż zawarła do 30 listopada Agencja Rynku Rolnego (ARR) z oferentami - firmami handlowymi i rolnikami, którzy dostarczą zboże na zapasy interwencyjne - poinformował we wtorek rzecznik prasowy ARR Radosław Iwański.

Interwencja na rynku zbóż rozpoczęła się 1 listopada, a zakończy się 31 maja przyszłego roku. Ci wszyscy, którzy chcą sprzedać zboże na zapasy interwencyjne muszą złożyć ofertę w oddziale terenowym ARR i zawrzeć umowę sprzedaży.

Interwencyjne zakupy zbóż dotyczą pszenicy, jęczmienia i kukurydzy, po jednolitej dla całej Unii Europejskiej cenie 101,31 euro za tonę. Cena ta będzie podwyższana co miesiąc o 0,46 eurocentów.

Minimalna partia ziarna, jaka może być dostarczona do magazynów interwencyjnych, wynosi 80 ton. Dostawy zbóż do wyznaczonych magazynów interwencyjnych odbywają się według harmonogramów dostaw, wcześniej ustalonych z ARR.

Interwencyjny skup zbóż w Unii traktowany jest jako awaryjny system zbytu zbóż przez oferentów, którzy nie byli w stanie

uzyskać na rynku ceny wyższej od interwencyjnej. Obecnie cena pszenicy konsumpcyjnej wynosi 400-445 zł/t (średnio 423 zł/t), zaś cena interwencyjna (przy kursie 4,21 zł za euro) kształtuje się na poziomie 427 zł/t.

Większość zawartych dotychczas z ARR umów dotyczy pszenicy - obejmują 31,1 tys. ton tego ziarna. Interwencyjnym zakupem objętych zostało także 4 tys. ton kukurydzy oraz 535 ton jęczmienia.

Poza tym, do oddziałów terenowych Agencji są złożone oferty na sprzedaż ponad 103 tys. ton zbóż. Będą zawierane kolejne umowy. Do 28 listopada w całej UE oferenci chcą sprzedać do interwencji ponad 4,2 mln ton zbóż, z czego ponad 2,1 mln ton to pszenica; 1,3 mln ton jęczmień i ponad 760 tys. ton kukurydza.

Najwięcej zbóż zostało dotychczas zaoferowanych do interwencji na Węgrzech - ponad 1,8 mln ton, (głównie pszenica i kukurydza), w Niemczech - niespełna 1,3 mln ton (przede wszystkim jęczmień) oraz w Czechach - ponad 0,5 mln ton (głównie pszenica). Według szacunków ARR, interwencyjny skup zbóż może wynieść do 750 tys. ton.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności