Kraje UE będą mogły pomagać rolnikom poszkodowanym przez klęski żywiołowe

Komisja Europejska zmieniła zasady przyznawania pomocy rolnikom i rybakom. Teraz w sytuacjach kryzysowych takich jak klęski żywiołowe rządy państw Unii Europejskiej będą mogły jednej osobie wypłacić nawet 3 tys. euro nie pytając o zgodę Brukseli. Udzielenie takiej pomocy będzie możliwe po spełnieniu kilku warunków. Między innymi wartość takiej pomocy nie może przekroczyć 0,3 proc. wartości produkcji rolniczej w tych krajach. Po drugie taką pomoc można otrzymywać maksymalnie przez 3 lata. Zakazane są także wszelkie formy wsparcia eksporterów.

Źródło: Agrobiznes, TVP1