UE jest gotowa znieść subwencje do eksportu żywności

Komisji Europejska zadeklarowała możliwość całkowitej likwidacji subwencji do eksportu żywności. Zdaniem Brukseli tylko w ten sposób rokowania o liberalizacji światowego handlu mogą zakończyć się sukcesem. Zaskakująca decyzja Komisji Europejskiej już wywołała pierwsze reakcje. Francja oskarżyła Bruksele o przekroczenie kompetencji i oświadczyła, że nie zgadza się, na likwidację dotacji eksportowych. Autorzy pomysłu komisarze Pascal Lamy i Franz Fischler bronią się mówiąc, że wsparcie eksportu unijnej żywności mogłyby zniknąć, ale tylko wtedy, gdyby na podobny krok zdecydowali się inni członkowie Światowej Organizacji Handlu, w tym zwłaszcza Stany Zjednoczone.

Źródło: Agrobiznes, TVP1