Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie popyt na zboża paszowe

Rośnie popyt na zboża paszowe
Wytwórnie pasz starają się od pewnego czasu zgromadzić jak najwięcej pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, a także otrąb zbożowych. Są bowiem prognozy, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej zwiększy się popyt na polskie przetwory i surowce mięsne. Oznacza to wzrost hodowli i tym samym - zapotrzebowania na pasze.

 - Dla producentów pasz perspektywa rozwoju hodowli zwierzęcej oznacza zwiększenie zamówień na mieszanki, a do tego każda wytwórnia chce być przygotowana - podkreśla Piotr Beśka z Eternus Brokers.

Większy popyt na zboża paszowe powoduje stopniowy wzrost ich cen. O 20 - 30 zł na t podrożały pszenica i kukurydza. Za pszenicę paszową trzeba ostatnio płacić nawet ok. 720 zł za t, a za kukurydzę do 700 zł za t.

Na wzrost popytu na zboża wskazują także rezultaty przetargu, zorganizowanego w tym tygodniu na WGT SA w Warszawie przez spółki zależne od Agencji Rynku Rolnego. Wystawiono 15 tys. t pszenicy, po cenie wywoławczej 690 zł za t. Sprzedano wszystko po średniej cenie 694 zł za t.

Na sesji przetargowej znaleźli się także chętni na 4 tys. t żyta konsumpcyjnego, płacąc średnio 537 zł za t.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności