Senacka komisja nie wniosła poprawek do ustawy o zapasach

Senacka komisja rolnictwa przyjęła we wtorek bez poprawek uchwaloną przez Sejm ustawę o nadmiernych zapasach produktów rolnych. Ustawa została uchwalona w związku z unijnymi rozporządzeniami, które przewidują opodatkowanie tzw. nadmiernych zapasów. Dotyczy to ponad 200 produktów.

Wiceminister rolnictwa Jerzy Plewa poinformował, że ustawa jest mniej restrykcyjna niż unijne rozporządzenia i jej nieuchwalenie mogłoby pogorszyć sytuację przedsiębiorców, którzy musieliby zapłacić za posiadane zapasy.

Ustawa przewiduje, że nadmierny zapas jest wtedy, gdy stan zapasów produktów rolnych 1 maja 2004 roku przekracza wielkości określone w załączniku do ustawy (np. w przypadku mięsa będzie to 100 ton, mleka – 50 ton, zbóż – 1000 ton) po uwzględnieniu okoliczności powstania tej nadwyżki np. czy powstała w wyniku interwencyjnego importu, czy też jest efektem zwiększenia mocy produkcyjnych.

 – Ustawa jest kompromisem między stroną rządowa a organizacjami producenckimi. Podniesienie limitów, powyżej których składa się informację do Agencji Rynku Rolnego o powstaniu nadmiernych zapasów, sprawia, że praktycznie nie dotknie ona rolników – wyjaśnił Plewa.

Rozpatrzenie ustawy przez Senat planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Ma ona wejść w życie z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej, czyli 1 maja br.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa