Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tanieje pszenica, drożeje żyto

Tanieje pszenica, drożeje żyto
Ceny pszenicy obniżyły się w całym kraju, nawet w województwach dolnośląskim i lubuskim, gdzie dotychczas były najwyższe. Spadek notowań to efekt zwiększonej podaży.

Zdaniem Piotra Żołędziewskiego z Giełdy Poznańskiej więcej ziarna pojawiło się na rynku, ponieważ tych, którzy je przechowują, zmusiła do sprzedaży konieczność spłaty kredytów i zdobycia środków do prowadzenia dalszej działalności, a także obawa przez płaceniem kar za zbyt duże zapasy (po 1 maja).

Żyto drożeje. Podaż jest niewystarczająca. W tej sytuacji cena (z dostawą do magazynu kupującego) wynosi już nawet 600 zł za t. Więcej trzeba również płacić za pszenżyto. Ziarno to jest poszukiwane nawet przez dużych producentów pasz, którzy zwykle mieli zapewnione dostawy tego surowca. Mimo wysokiej ceny sprzedający oferują co najwyżej stutonowe partie pszenżyta.

Ustabilizowane są ceny owsa i jęczmienia. W sprzedaży pojawiło się ostatnio sporo jęczmienia, który zawiera nadmierną ilość białka i nie został zakwalifikowany jako browarniany.

W tym tygodniu nie zmieniły się ceny śruty sojowej. Nadal kosztuje ona w porcie 1320 - 1380 zł za t. Podrożały otręby sprowadzane z Czech. Na granicy otręby pszenne luzem kosztują już 460 - 470 zł za t.

Zdaniem ekspertów w najbliższym czasie ceny zbóż ustabilizują się na dość wysokim poziomie. Zapotrzebowanie na ziarno paszowe będzie malało, gdyż zmniejsza się pogłowie trzody chlewnej.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności