Ceny zbóż, notowania, aktualności

Obrót zbożem na rynkach lokalnych

Obrót zbożem na rynkach lokalnych
Handel zbożem przeniósł się z giełd na rynki lokalne - uważają analitycy. Transakcje dotyczą głównie bezpośrednich dostaw z elewatorów czy magazynów handlowych do przetwórni pasz lub młynów. Na rynku zbóż jest od kilku tygodni spokojnie.

 - Ale nie jest to zastój - uważa Piotr Beśka z Eternus Brokers. Duże obroty zbożem realizowane są miedzy firmami przechowującymi ziarno oraz młynami i zakładami paszowymi. Na giełdach ofert jest sporo, ale wystawiający traktują te zgłoszenia raczej jako rozpoznanie rynku.

Ostatnio wzrosła podaż zbóż. Miała na to wpływ częściowa realizacja kontyngentu na import, ale też wiele przechowalni rozpoczęło sprzedaż magazynowanego ziarna, gdyż uznano, że na wyższe ceny w najbliższym czasie nie ma już co liczyć. A to dlatego, że od kilku tygodni notowania są stabilne, Agencja Rynku Rolnego zapowiada zaś działania interwencyjne, polegające na sprzedaży z posiadanych zapasów 300 tys. t pszenicy.

Wpływ na zachowania właścicieli przechowalni ma również przygotowywana ustawa o nadmiernych zapasach produktów rolnych. Wprawdzie jeszcze nie wiadomo, jaki będzie miała ostateczny kształt, ale na pewno nadmierne zapasy obłożone zostaną dodatkowym podatkiem. Być może więc ci, którzy mają duże rezerwy, wolą się ich stopniowo pozbyć przed 1 maja.

Większe dostawy ziarna zahamowały wzrost cen zbóż, a pszenicy nawet nieco spadły. Za pszenicę płacono przeciętnie w minionym tygodniu 715 zł za t. Żyto konsumpcyjne wystawiane jest po 550 - 565 zł za t, a kukurydza po 650 - 655 zł za t.

Droższa niż przed kilkoma tygodniami jest śruta sojowa. Na początku marca wysokobiałkowa kosztowała nawet 1400 zł za t, pod koniec tygodnia notowania obniżyły się do 1380 zł za t.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności