Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niektóre zakłady mięsne będą miały jeszcze czas na modernizacje

Niektóre zakłady mięsne będą miały jeszcze czas na modernizacje
 - Do 15 lutego powstanie lista zakładów mięsnych, którym zostanie przedłużony termin dostosowania się do wymagań UE - zapowiedział Wojciech Olejniczak, minister rolnictwa. Poinformował także o rozpoczętej interwencji na rynku zbóż i wieprzowiny.

Na liście zakładów objętych tzw. okresem przejściowym znajdą się firmy z grupy B1 i C, czyli takie, które nie spełniają norm unijnych, ale są w trakcie inwestycji, które pozwolą im te kryteria spełnić.

Dotyczy to np. firm, które korzystają z unijnego programu Sapard. Pozostałe firmy zostaną zamknięte. Dotyczy to zwłaszcza ubojni, bo w stosunku do nich wymagania UE są najwyższe i najbardziej kapitałochłonne.

 - Lista zakładów, które zakończą działalność, nie powinna być długa. Od wielu lat mniejsze firmy które nie są w stanie spełnić wymogów weterynaryjnych, są zamykane - mówił na konferencji minister Olejniczak.

Resort rolnictwa poinformował także, że Agencja Rynku Rolnego (ARR) rozpoczęła interwencję na rynku wieprzowiny i zbóż. W przypadku wieprzowiny ARR zwiększyła skup z 25 tys. do 35 tys. ton żywca, płacąc 3,3 - 3,4 zł za kilogram. W ten sposób agencja chce podnieść cenę skupu żywca. Jeśli chodzi o zboża, to agencja wyprzedaje swoje zapasy.

Chce się ich pozbyć do żniw (nie dotyczy to strategicznych rezerw). Jest już niemal pewne, że zboża znajdą się na liście produktów rolnych, których zapasy będą po wejściu do UE opodatkowane.

Jeśli zapasy przekroczą o 10 proc. średnią z trzech poprzednich lat, trzeba będzie je opodatkować. W ten sposób UE chce wyeliminować w krajach kandydujących spekulantów, którzy kupując zboże przed 1 maja i sprzedając je po poszerzeniu UE, mogliby zdestabilizować unijny rynek.

Minister poinformował także, że w tym roku na jeden hektar gospodarstwa będzie przypadać ok. 118 euro dopłat bezpośrednich. W przyszłym tygodniu polscy i unijni urzędnicy mają ustalić sposób przeliczania kwoty dopłat na powierzchnię użytkowaną w Polsce.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności