Będą szkolenia rolników w ramach systemu IACS

Ośrodki doradztwa rolniczego rozpoczną w połowie października szkolenia związane z wprowadzeniem systemu IACS. Podczas tych szkoleń rolnicy otrzymają wzory wniosków i dane geodezyjne na temat swojej ziemi – zapowiedział w czwartek w Poznaniu minister rolnictwa Wojciech Olejniczak.

W czwartek podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra Farm 2003 dziennikarze pytali Olejniczaka o stan prac nad wprowadzeniem tzw. systemu zintegrowanej administracji i kontroli (IACS), dzięki któremu możliwe będą wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolników.

 – Zamknęliśmy kwestię przekazania z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ewidencji działek rolniczych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzyma numery działek rolnych, które zostaną przekazane rolnikom podczas rozpoczynających się w połowie października szkoleń – powiedział minister.

Podczas szkoleń prowadzonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego rolnicy zapoznają się ze wzorami wniosków o uzyskanie dopłat.

Według Olejniczaka także budowa drugiej części systemu – części informatycznej – przebiega zgodnie z planem. – Firmy informatyczne wiedzą już, czego od nich oczekujemy, i z analiz wynika, że nie będzie opóźnienia w budowie części informatycznej – powiedział.

Dziennikarze pytali też ministra, czy Polska zdąży z uchwaleniem ustaw weterynaryjnych. Ewentualny brak tych ustaw mógłby grozić Polsce wprowadzeniem tzw. klauzuli ochronnej, która oznaczałaby poważne utrudnienia w eksporcie naszych produktów do Unii.

Olejniczak zapewnił, że prace prowadzone są terminowo i wszystkie ustawy, poza jedną, procedowane są już poza resortem. W ministerstwie trwają jeszcze prace nad ustawą o ochronie zdrowia zwierząt.

 – Dzięki powołaniu departamentu legislacyjnego w ministerstwie także prace nad rozporządzeniami do ustaw są już zaawansowane – dodał Olejniczak.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa