Pieniądze dla poszkodowanych przez suszę

Skutki tegorocznej suszy odczuje ponad 200 tys. gospodarstwach rolnych. Straty szacowane są na ponad 1,9 mld zł.

Z szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że susza dotknęła ok. 3 mln ha użytków rolnych, powodując straty obliczane na blisko 1905 mln zł. Aby pomóc poszkodowanym, minister rolnictwa zgodził się na preferencyjne kredytowanie 202 tys. gospodarstw rolnych, które ucierpiały z powodu suszy. Z informacji zawartych we wnioskach wojewodów wynika, iż o preferencyjne kredyty klęskowe zamierza ubiegać się 134 tys. gospodarstw rolnych. Największe straty spowodowane suszą zgłosili wojewodowie: wielkopolski (624 mln zł w 88 tys. gospodarstw), zachodniopomorski (354 mln zł w 25 tys. gospodarstw) oraz kujawsko-pomorski (333,5 mln zł w 22,5 tys. gospodarstw).

Na wczorajszej konferencji prasowej minister rolnictwa Wojciech Olejniczak zapowiedział, że poszkodowani przez suszę będą mogli ubiegać się o przedłużenie do 24 miesięcy okresu stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, o przedłużenie o rok okresu stosowania dopłat do niektórych kredytów rolniczych, o ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ulgi w opłatach podatku rolnego (na podstawie zgody wójta gminy), a także o poręczania spłaty nowo udzielanych kredytów klęskowych.

Minister rolnictwa zamierza też przeznaczyć 50 mln zł na pomoc socjalną dla najbardziej poszkodowanych rolników. Z szacunków resortu wynika, że łączna pomoc na ten cel powinna wynieść co najmniej 10 proc. oszacowanych strat. Zwiększone mają zostać także wydatki – o 2,8 mln zł – na dotacje do postępu biologicznego w produkcji roślinnej z przeznaczeniem na bonifikaty do sprzedawanego poszkodowanym materiału siewnego.

Źródło: Rzeczpospolita