Umacnia się rosnący trend cenowy zbóż paszowych

Ceny nadal w trendzie rosnącym. Jęczmień paszowy zgłaszany jest obecnie w cenie 410-440 zł/t na bazie loco magazyn sprzedającego, owies paszowy – 400-410 zł/t, kukurydza z tegorocznych zbiorów – 500-530 zł/t. Bardzo duży wzrost cen otrąb pszennych. Na giełdę trafia bardzo mało ofert sprzedaży pszenicy paszowej.

Utrzymuje się duże zainteresowanie zakupem żyta konsumpcyjnego.

Źródło: ROL-PETROL