Ceny zbóż, notowania, aktualności

Skupiono ponad 1 mln ton zbóż z dopłatami ARR

Skupiono ponad 1 mln ton zbóż z dopłatami ARR
Ponad 1 mln ton zbóż skupili w tym roku przedsiębiorcy z dopłatami Agencji Rynku Rolnego. Ziarna skupiono więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, mimo że zapowiadają się niższe zbiory zbóż - poinformowano PAP w środę w biurze prasowym ARR.

Biuro prasowe podało, że do 12 sierpnia br. z dopłatami agencyjnymi zostało zakupione 1,68 mln ton zbóż.

Według ARR, zainteresowanie skupem jest duże, cena skupu z dopłatą jest atrakcyjna dla rolników. W przypadku spełnienia wszystkich parametrów jakościowych w sierpniu producent otrzymuje dopłatę w wysokości 110 złotych, uzyskując cenę 550 zł za tonę pszenicy.

Wiceminister rolnictwa Stanisław Kowalczyk wyjaśnił, że w okresie żniw zainteresowanie sprzedażą zboża przez rolników jest duże, gdyż gospodarstwom zwykle brakuje środków finansowych.

 - Jest to pierwszy znaczący dopływ środków do gospodarstw typowo rolniczych, które nie prowadzą produkcji zwierzęcej. W połowie roku kończą się spłaty kredytów i przed rolnikami jest do zapłaty wrześniowa rata z tytuły podatku gruntowego - powiedział Kowalczyk.

Według danych ARR, dotychczas największy skup zbóż z dopłatami odnotowano w województwie dolnośląskim, zachodnio-pomorskim, opolskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim.

W tym roku są mniejsze kolejki przed magazynami niż przed rokiem, więcej podmiotów dokonuje skupu z dopłatami, a także większa jest liczba magazynów przyjmujących zboże.

W biurze prasowym resortu podkreślono, że niektórzy eksperci zwracają uwagę, że ziarno jest słabo wykształcone. Jednak przedsiębiorcy nie potwierdzają złej jakości. W dostarczanych partiach zboża ziarno ma parametry założone przez ARR.

W tym roku mechanizmami interwencyjnymi (skup z dopłatami i dopłaty do przechowywania zbóż) zostało objęte 5,8 mln ton zbóż: 5,1 mln ton pszenicy i 0,7 żyta. Jest to o 1 mln więcej niż skupiono w ubiegłym roku.

Zdaniem ekspertów z giełdy ROL-PETROL, utrzymuje się duże zainteresowanie zakupem żyta konsumpcyjnego i pszenicy konsumpcyjnej. Poszukiwana jest pszenica konsumpcyjna w cenie ok. 530 - 550 zł/t.

Na giełdę trafia bardzo mało ofert sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej z tegorocznych zbiorów. Lepsza pszenica paszowa (słaba konsumpcja gluten 22-24 proc.) sprzedawana jest na rynku po 460-480 zł/t.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności