Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kredyty klęskowe: Niespieszna wycena strat

Kredyty klęskowe: Niespieszna wycena strat
Susza spowodowała znaczne straty w rolnictwie. Ich wysokość oszacowana została dopiero w czterech regionach i wynosi 1390 mln zł. W pozostałych trwa wycena szkód. Jej dokonanie jest niezbędne do uruchomienia preferencyjnych linii kredytowych dla poszkodowanych rolników.

Minister rolnictwa podjął decyzję o uruchomieniu preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami żywiołowymi (oprocentowanie tych kredytów wynosi obecnie 2 proc.) w odniesieniu do 4 województw: 29 lipca dla woj. kujawsko-pomorskiego, 30 lipca dla woj. lubuskiego, 31 lipca dla woj. wielkopolskiego i 11 bm. dla woj. zachodniopomorskiego. Łączne straty z powodu suszy w tych 4 regionach oceniono na 1390 mln zł, zaś zgłoszone przez rolników wnioski o kredyty opiewają na łączną sumę 1014 mln zł.

Informację o uruchomieniu preferencyjnej linii kredytowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do banków, które z kolei, korzystając z własnych źródeł, orientują się co do zapotrzebowania na kredyty i występują do agencji o przyznanie im odpowiednich limitów dopłat. Dla trzech województw, które najwcześniej złożyły wnioski o kredyty klęskowe, ARiMR przyznaje obecnie limity dopłat, na podstawie których banki mogą rozpocząć udzielanie kredytów.

Kredyty klęskowe nie odnoszą się, oczywiście, tylko do klęski suszy. Ostatnio coraz więcej jest wniosków o preferencyjne kredyty w związku ze stratami spowodowanymi huraganami i gradobiciem.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności