Duże zainteresowanie zakupem żyta

Utrzymuje się duże zainteresowanie zakupem żyta konsumpcyjnego i paszowego. Poszukiwane jest żyto konsumpcyjne w cenie ok. 400-410 zł/t z dostawą. Na razie mało ofert sprzedaązy pszenicy konsumpcyjnej z tegorocznych zbiorów.

Źródło: ROL-PETROL