Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niewiele transakcji na rynku zboża

Niewiele transakcji na rynku zboża
Rolnicy, którym udało się już zebrać pierwszą pszenicę i żyto, jadą ze zbożem do punktów skupu, gdzie mogą sprzedać ziarno z dopłatą od Agencji Rynku Rolnego. Ruch pod elewatorami jest spory. Na giełdach transakcji niewiele.

Tam trafia przede wszystkim zboże, które nie spełnia parametrów jakościowych określonych przez ARR, oraz paszowe, zwłaszcza jęczmień. Z ubiegłorocznych zbiorów jest jeszcze trochę relatywnie drogiej pszenicy i kukurydzy

Tegoroczna pszenica konsumpcyjna wystawiana była ostatnio na giełdach po 480 zł za tonę. Za żyto konsumpcyjne żądano 380 zł tonę. Chętnych było jednak niewielu. Potencjalni nabywcy czekają na ustabilizowanie się cen, obserwując, co dzieje się w skupie interwencyjnym. Na razie funkcjonuje on dość sprawnie. Każdego dnia uruchamiane są kolejne punkty

Ze zbóż tegorocznych sporo jest na giełdach jęczmienia w cenie od 440 do 470 zł za tonę. Zwiększa się podaż pszenżyta. Zeszłoroczna kukurydza, z odbiorem na południu lub w południowo-zachodnich rejonach kraju, kosztuje 540 - 550 zł tonę.

Znacznie tańsze niż przed miesiącem są otręby Na giełdach są to głównie otręby z importu. Np. pszenne luzem na wagonie w Międzylesiu kosztują 310 zł za tonę, a z dostawą - 370 zł za tonę. Nie zmienia się od dłuższego czasu cena śruty sojowej. Kosztuje ona, w zależności od zawartości białka, od 960 do 980 zł za tonę.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności