Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ekodrob SA: szansa na zyski

Ekodrob SA: szansa na zyski
Bieżący rok Iławskie Zakłady Drobiarskie Ekodrob SA chcą zamknąć zerowym wynikiem finansowym lub nawet niewielkim zyskiem.

Akcjonariusze na WZA, które odbędzie się 27 czerwca, podejmą uchwałę o pokryciu z przyszłych zysków ubiegłorocznej straty w wysokości 6,8 mln zł. W odzyskaniu kondycji finansowej spółce pomaga przeprowadzona restrukturyzacja i zmiana specjalizacji.

Ekodrobowi nie wiedzie się najlepiej, gdyż w 2001 r. jego strata netto wyniosła 11,7 mln zł, a w ubiegłym roku 6,8 mln zł. Poprzednią stratę pokryto z kapitału zapasowego, a część postanowiono pokryć z przyszłych zysków.

Teraz akcjonariuszom pozostaje liczyć tylko na odrobienie strat za 2002 r. w następnych latach i taka uchwała najprawdopodobniej zapadnie na piątkowym WZA. Ten cel analitycy z którymi rozmawiała "Rz", uważają za realny.

 - Za ubiegły rok na poziomie operacyjnym mieliśmy tylko milion złotych straty wobec 7,8 mln zł rok wcześniej. To oznacza poprawę. Znaczącym obciążeniem są dla nas kredyty, jakie zaciągnęliśmy na budowę zakładu - mówi Iwona Piasek, rzeczniczka Ekodrobu.

Zarząd spółki ten rok chce zamknąć co najmniej zerowym wynikiem netto. Na razie wyniki są zgodne z harmonogramem, który zakłada wykorzystanie 5 mln zł amortyzacji na pokrycie kosztów związanych z obsługą odsetek od kredytu inwestycyjnego, dzięki czemu nie pogorszą się wskaźniki bieżącej płynności. Pierwszą ratę od 37 mln zł kredytu długoterminowego spółka zapłaci w przyszłym roku.

Zmniejszanie strat wiąie się z restrukturyzacją zatrudnienia oraz rezygnacją z nieopłacalnej produkcji i przetwórstwa kurczaków Zrezygnowano z własnych usług transportowych i pralniczych. Sprzedano fermy wylęgowe.

Nowa strategia spółki zakłada jej specjalizację w uboju i przetwórstwie mięsa indyczego, na które w kraju i za granicą wzrasta zapotrzebowanie. Wysoko przetworzone wyroby mają wyższą wartość dodaną i uzyskuje się za nie dobre ceny w eksporcie.

W ciągu ostatniego roku spółka zwiększyła eksport (stanowi już 37 proc. produkcji), a podpisane umowy wskazują na utrzymanie się tego trendu. Ekodrob wchodzi w skład grupy Animex, należącej do amerykańskiego koncernu Smithfield, będącego jednym z liderów rynku wieprzowiny Ubiegły rok obrachunkowy (2002/2003) Animex zakończył 1,2 mld zł wpływów ze sprzedaży i niewielkim zyskiem netto wobec 28,3 mln zł straty wykazanej rok wcześniej. Powrót do aktualności