Ceny zbóż, notowania, aktualności

Utylizacja z problemami

Utylizacja z problemami
Wadliwy sprzęt, stare budynki oraz złe warunki sanitarne, to tylko niektóre problemy polskich zakładów utylizacyjnych. Jak informują eksperci ponad połowa nie spełnia wymogów weterynaryjnych.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się po pomoc finansową do Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. "Pomoc agencji ma pomóc zakładom, aby stanęły na nogi. Jest to pomoc wspierająca koszty działalności operacyjnych" - mówi Paweł Uzarowicz z ARiMR.

Na razie wpłynęło 25 wniosków z prośbą o dofinansowanie. Pierwszy termin składania wniosków mija 10 września. A na pieniądze można liczyć jeszcze do końca roku. Powrót do aktualności