Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR zapowiada zmiany w skupie

ARR zapowiada zmiany w skupie
Inaczej skonstruowane umowy z firmami przechowującymi zboże oraz wzmocnienie aparatu kontrolnego i służb technicznych Agencji Rynku Rolnego - to niektóre działania, mające w tym sezonie zapobiec przekrętom, podobnym do tych, jakie ujawniono niedawno w kilku magazynach zbożowych. Na wczorajszej konferencji prasowej prezes Agencji, Ryszard Pazura zapowiedział również zmiany dotyczące interwencyjnego skupu zbóż.

Jak już informowała "Rz", z prywatnych magazynów "wyparowało" kilkadziesiąt tysięcy ton zboża należącego do Agencji Rynku Rolnego. Okazało się, że nieuczciwi przedsiębiorcy mieli ułatwione zadanie m.in ze względu na korzystnie dla nich sformułowane umowy i brak dostatecznego nadzoru ze strony Agencji.

Na wczorajszej konferencji prezes ARR stwierdził, że w ujawnieniu niedoborów pomogło upłynnienie zapasów, które zalegały w magazynach od dwóch lat. Aby w przyszłości zapobiec nadużyciom, Agencja będzie się starała skupione przez siebie ziarno składować przede wszystkim we własnych magazynach. Nie zawsze jest to jednak możliwe ze względu na ich rozmieszczenie terytorialne. Dlatego zmieniona zostanie konstrukcja umów z prywatnymi przedsiębiorcami, którzy będą nadal świadczyć ARR tego typu usługi. Zniknie z nich m.in paragraf, zezwalający w określonym terminie na uzupełnienie braków. W planach jest, mimo ograniczonych możliwości finansowych, rozbudowa własnego aparatu inspekcyjno-technicznego Agencji. Będzie ona także szerzej korzystać z istniejących na rynku rolnym służb kontrolnych.

Prezes Pazura zapowiedział także zmiany w systemie skupu interwencyjnego. Będzie on stosowany po raz ostatni, gdyż od przyszłego roku obowiązywać będą zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE. Koszt interwencji szacowany jest w tym roku na ok. 700 mln zł.

Zwiększy się ilość ziarna, objęta interwencją. Przewiduje się (ale wielkości te mogą jeszcze wzrosnąć) skup przez prywatnych przedsiębiorców, z dopłatami ARR, od lipca do października, 4 mln t pszenicy i 0,7 mln t żyta. Agencja skupi ponadto za własne środki, w listopadzie i grudniu, 300 tys. t po cenach interwencyjnych, bez dopłat. Skup ten będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami jakościowymi stosowanymi w UE. Stosowane będą także dopłaty (120 zł za t) do kosztów przechowania dla tych rolników, którzy przetrzymają swoje ziarno we własnych magazynach albo w domach składowych i zechcą zboże wiosną sprzedać. Stosowane będą ponadto dopłaty wyrównawcze dla przedsiębiorstw przechowalniczych i producentów, którzy sprzedadzą ziarno w pierwszym półroczu 2004 r. na giełdzie towarowej, na warunkach określonych przez ARR.

Dotychczas w drodze przetargów Agencja podpisała umowy z 530 firmami, które realizować będą w nadchodzącym sezonie skup z dopłatami.

Prezes Pazura zapewnił, że Agencja wyegzekwuje to wszystko, co należy się jej od nieuczciwych przedsiębiorców. Nie chciał natomiast szczegółowo komentować wyników kontroli NIK dotyczących oceny działań interwencyjnych ARR. Stwierdził, że wie tylko to co podała prasa, natomiast na razie nie otrzymał oficjalnego raportu z NIK. Powrót do aktualności