USA: Spadek światowego importu pszenicy

Ministerstwo rolnictwa USA (USDA) prognozuje w sezonie 2003/2004 roku spadek światowego importu pszenicy o 6,6 mln ton do 98,2 mln ton – podał w środę portal internetowy Product.ru.

Według USDA, import pszenicy do krajów Unii Europejskiej w tym sezonie zmniejszy się ponaddwukrotnie do 5 mln ton. W sezonie 2002/2003 większość importowanego ziarna pokrywane było poprzez dostawy pszenicy z Ukrainy i Rosji.

Jednakże w tym roku podaż zboża z tych krajów będzie mniejsza, toteż spadnie import krajów UE.

Import wysokojakościowej pszenicy do UE, a szczególnie twardej durum, USDA przewiduje w wysokości 2,5-3 mln ton.

Mniej pszenicy w tym sezonie będą importować kraje północnoafrykańskie – Algieria, Maroko i Tunezja. W ostatnich tygodniach poprawiły się tam warunki pogodowe, co wpłynie na większe plony zbóż w tym regionie.

Amerykańscy eksperci prognozują, że import do tych trzech państw spadnie o 26 proc. do 13,7 mln ton, tj. ukształtuje się na poziomie najniższym od 1991/1992 roku.

Źródło: PAP