Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ministerstwo rolnictwa zgadza się z krytycznym raportem NIK

Ministerstwo rolnictwa zgadza się z krytycznym raportem NIK
Ministerstwo rolnictwa zgadza się z opinią Najwyższej Izby Kontroli, że system interwencji na rynku zbóż jest zły, a Agencja Rynku Rolnego została sprowadzona do roli instytucji skupowej.

Z najnowszego raportu Izby wynika, że obowiązujący interwencyjny system skupu zbóż i wieprzowiny sprzyja korupcji, jest nieskuteczny i zamiast poprawiać sytuację na rynku, destabilizuje ją. Była to już czwarta kontrola w Agencji Rynku Rolnego.

Zarzuty, które NIK stawia Agencji, są podobne od lat. Izba skierowała w ciągu tego czasu kilka zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a następne jest już w drodze.

Z przesłanego IAR, przez resort rolnictwa, komunikatu wynika, że w obecnym systemie interwencja na rynku zbóż będzie prowadzona po raz ostatni Od przyszłego roku zostaną wprowadzone zasady Wspólnej Polityki Rolnej. Interwencje będą finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W komunikacie napisano poza tym, że pod kierunkiem nowego prezesa Agencji Rynku Rolnego trwają końcowe prace nad usprawnieniem działania tegorocznego systemu interwencji, a zwłaszcza nad poprawą skutecznej realizacji umów i ściślejszą ich kontrolą.

Ministerstwo podobnie jak i Agencja nie dostały jeszcze raportu Izby. W związku z tym ARR do przedstawionych zarzutów ustosunkuje się w przyszłym tygodniu. Powrót do aktualności