Czekają na ziarno

Miesiąc wcześniej niż przed rokiem Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła przygotowania do skupu ziarna z dopłatami. Do wczoraj podpisano 94 umowy.

Agencja Rynku Rolnego przeprowadziła już pierwszy przetarg i podpisała 94 umowy ze skupującymi na terenie Pomorza i Kujaw na odbiór 340 tys. ton pszenicy i 68 tys. ton żyta.

Skupujących będzie jednak więcej. Po świadectwa niezbędne przy podpisywaniu umów zgłaszają się do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy.

 – Przeatestowaliśmy 160 magazynów i tyle wydaliśmy świadectw – informuje Franciszek Złotnikiewicz, inspektor wojewódzki. Przyznaje, że w nielicznych magazynach trzeba dokonać jeszcze zabiegów higieniczno-sanitarnych.

Po aferze ze zniknięciem zboża z niektórych magazynów i w związku ze skargami rolników na skupujących, którzy nie rozliczyli się z nimi za ziarno, w oddziale ARR w Bydgoszczy bacznie przyglądają się wnioskodawcom.

 – Z grupy tych, którzy podpadli nam w poprzednich latach, dotychczas zgłosił się tylko jeden przedsiębiorca. Nie podpisaliśmy z nim umowy – mówi dyr. Edyta Mądzielewska. Zapowiada, że kolejne przetargi i podpisywanie umów odbędą się w miarę napływu wniosków.

Niewielu jest chętnych do skupowania w regionie włocławskim, mimo dużej ilości uprawianego tam zboża.

 – Rozmawiałam na ten temat ze starostą włocławskim. Na początku lipca chcemy się spotkać z przedstawicielami izby rolniczej, wójtami i przedsiębiorcami z tego terenu, aby wspólnie zastanowić się, jak rozwiązać ten problem – powiedziała nam szefowa oddziału terenowego ARR.

Źródło: Gazeta Pomorska