Duży popyt na bialoruskie żyto konsumpcyjne

Na giełdzie dużym popytem cieszy się żyto konsumpcyjne z importu w cenie 420-440 zł/t na bazie loco gr. wschodnia. Oferowany jest jęczmień paszowy jary z importu w cenie 510-520 zł/t na granicy. południowej. Obnizyły się ceny na otręby pszenne i żytnie. Utrzymuje sie popyt na pszenicę i owies paszowy.

Źródło: ROL-PETROL