Duże straty w uprawach zbóż w woj. zachodniopomorskim

10 milionów złotych wynoszą szacunkowe straty w uprawach zbóż w województwie zachodniopomorskim, spowodowane zimowymi mrozami i ostatnio suszą. Największe straty dotyczą jęczmienia i rzepaku.

Według dyrektora koszalińskiego oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Jerzego Mokrzyckiego, 15 tysięcy hektarów rzepaku nadaje się do zaorania, trudno ocenić jakie będą w tym roku plony. Agencja będzie musiała umorzyć części rolników czynsze za dzierżawę.

Ci, którzy ponieśli straty, wystąpili do banków o kredyty klęskowe, jednak nie wszyscy dostaną pieniądze. Niektóre gospodarstwa nie mają już zdolności kredytowej.

Dyrektor Zachodniopomorskiej Izby Rolnej Edward Sadłowski podkreślił, że mrozy, deszcze i susza nękające region od kilku lat spowodowały, że rolnicy chcąc ratować produkcję wzięli już kredyty, których nie mogą spłacić.

Izba wystąpiła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o rozłożenie spłat kredytów na okres dłuższy niż 3 lata. Agencja jednak odmówiła.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa