Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego wystawione na sprzedaż

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego wystawione na sprzedaż
Minister skarbu państwa zaprosił do rokowań w sprawie kupna minimum 10 proc. akcji Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie. To nie mniej niż 540. tys. akcji imiennych dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 10 zł każda.

Oferty można składać do 30 czerwca 2003 roku w siedzibie resortu, który poinformuje o ich rozpatrzeniu do 28 lipca. Rokowania będą dotyczyć w szczególności ceny za akcję i programu rozwoju spółki. Powrót do aktualności