Środki na utylizację odpadów zwierzęcych z programu SAPARD

Zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach programu SAPARD – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa w komunikacie. Maksymalny poziom pomocy finansowej może sięgać 50 proc. kosztów.

Wysokość pomocy finansowej przyznanej podczas trwania programu jednemu zakładowi nie może łącznie przekroczyć 6 mln zł. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej kilkakrotnie w trakcie programu. Wysokość pomocy finansowej na realizację danego projektu nie może być niższa niż 125 tys. zł.

W Polsce jest ponad 60 zakładów utylizacyjnych, z których 9 to zakłady tzw. szczególnego ryzyka likwidujące resztki zwierzęce po uboju. Pozostałe wytwarzają mączkę.

Źródło: Rzeczpospolita