IERiGŻ szacuje zbiory zbóż w 2003 roku na 26,2 mln ton

Zbiory zbóż w 2003 roku wyniosą – przy założeniu przeciętnych warunków pogodowych – 26,2 mln ton wobec 26,7 mln ton w 2002 roku – wynika z prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Przy założeniu, że warunki pogodowe będą gorsze, zbiory wyniosą 25,5 mln ton – powiedział szef IERiGŻ Michał Kisiel.

Według szacunków IERiGŻ, zużycie krajowe zbóż w okresie od lipca 2003 r. do czerwca 2004 roku wyniesie około 27 mln ton; w tym spożycie 5,8 mln ton, wysiew 1,8 mln ton, zużycie przemysłowe 1,2 mln ton, zboża na paszę 16,9 mln ton, a straty i ubytki 1,2 mln ton.

Aby zapewnić bezpieczny poziom zapasów, import wyniesie w wariancie przy przeciętnych warunkach pogodowych 1 milion ton, a przy gorszych warunkach 1,5 mln ton – dodał Kisiel.

Źródło: PAP