Ceny zbóż, notowania, aktualności

UE wprowadza środki zapobiegawcze przeciw ptasiej grypie

UE wprowadza środki zapobiegawcze przeciw ptasiej grypie
Komisja Europejska podjęła decyzje nakładające na państwa członkowskie obowiązek prewencyjnego wybicia ptactwa zagrożonego chorobą, a Ukraina wprowadziła zakaz importu drobiu z Niemiec.

Komisja Europejska podjęła 16 maja trzy decyzje nakładające na państwa członkowskie: Belgię, Holandię i Niemcy, obowiązek prewencyjnego wybicia w określonych rejonach, ptactwa zagrożonego ptasią zarazą.

Termin wykonania tych zadań określono ostatecznie na godzinę 24.00 w dniu 30 maja bieżącego roku.

Ponadto na władze weterynaryjne tych krajów nałożono obowiązek zapobieżenia przedostaniu się tej zarazy na ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych oraz innych specjalnych instytucjach.

Treść decyzji Komisji Europejskiej można znaleźć w Dzienniku Ustaw UE nr L 123 z 17 maja s.51, 53, 55 i 59.

Z kolei na Ukrainie w obawie przed ptasią grypą wprowadzono zakaz importu drobiu z Niemiec. Zakaz dotyczy żywych ptaków, mięsa, jaj oraz materiału rozrodczego. Od marca tego roku obowiązuje tam już zakaz importu drobiu z Holandii.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności