Ceny zbóż, notowania, aktualności

Światowa produkcja mięsa rośnie

Światowa produkcja mięsa rośnie
Światowa produkcja mięsa, po umiarkowanym wzroście w latach 2000 i 2001, zwiększyła się w 2002 roku w nieco większym stopniu.

Według danych niemieckiej agencji ZMP, opierających się na szacunkach Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), globalne dostawy mięsa były w ub. roku o 2,5% większe niż rok wcześniej i wyniosły 241,5 mln ton.

Z tego na produkcję wieprzowiny przypadło 93,3 mln ton, co stanowi aż 38,6 całego wolumenu. Na drugiej pozycji uplasował się drób - 72,1 mln ton, tj. 29,9%. Światowa produkcja wołowiny i cielęciny osiągnęła w 2002 roku ok. 60,1 mln ton, co daje 24,9% łącznej podaży nowego mięsa. Baraniny i koziny dostarczono 11,5 mln ton (4,8% łącznej produkcji).

Przedmiotem handlu na rynkach międzynarodowych stało się w ub. roku ok. 18,0 mln ton mięsa, tj. 7,4% produkcji. Liczby te nie uwzględniają eksportu zwierząt żywych oraz handlu wewnętrznego na obszarze UE. Największą rolę w światowym handlu odgrywa mięso drobiowe; w 2002 roku trafiło na rynki międzynarodowe ok. 7,5 mln ton. Obroty wołowiną i cielęciną osiągnęły ponad 5,8 mln ton.

Wieprzowiny trafiło na eksport 3,65 mln ton, a baraniny i koziny - 730 tys. ton. Ceny mięsa na rynkach międzynarodowych kształtowały się w ub. roku najczęściej na niższym poziomie niż w 2001 roku. Wyjątkiem był rynek wołowiny, który w 2001 roku cierpiał z powodu BSE.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności