Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wstępne wyniki kontroli magazynów zbożowych

Wstępne wyniki kontroli magazynów zbożowych
Wstępne wyniki kontroli magazynów, gdzie przechowywane są państwowe rezerwy zboża i zapasy interwencyjne pozwalają stwierdzić, że znajdują się w nich deklarowane zasoby - poinformowała Komenda Główna Policji. Kontrolę przeprowadzili dzisiaj w całym kraju policjanci razem z przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego.

W trakcie kontroli ujawniono marginalne przypadki nieprawidłowości. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie stwierdzili, że w elewatorze prywatnej firmy z Łukowa, której Agencja powierzyła 7 tysięcy ton zboża, brakuje 6 tysięcy ton. Firma otrzymywała od 5 do 7 złotych miesięcznie za każdą tonę przechowywanego ziarna. Obecnie policjanci prowadzą czynności procesowe i ustalają osoby odpowiedzialne za obrót magazynowy.

W innym magazynie na terenie lubelszczyzny brak około tysiąca ton zboża. W jednym z elewatorów na terenie województwa podkarpackiego stwierdzono większą ilość zboża niż deklarowana, ta sprawa również wyjaśniana jest obecnie przez policjantów.

Do godziny 16-stej zakończono kontrolę w połowie obiektów. Jej wyniki potwierdzają, że zapasy zboża znajdują w magazynach, a nieprawidłowości dotyczą ilości minimalnych w stosunku do wielkości zdeponowanych rezerw.

Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Antoni Tarczyński zapowiedział, że jutro będą znane oficjalne wyniki kontroli. Rzecznik Komendanta Głównego Policji komisarz Sławomir Cisowski powiedział, że kontrola jest związana z nieprawidłowościami w obrocie płodami rolnymi. Dodał, że szczególną uwagę kontrolerzy poświęcają rozpoznaniu nieprawidłowości towarzyszących interwencyjnemu skupowi zboża i udzielaniu dopłat.

Komisarz Cisowski zaznaczył, że w prowadzonych wcześniej przez policję postępowaniach ujawniono przypadki przywłaszczania rezerw państwowych i zapasów interwencyjnych oraz przywłaszczenia zboża na szkodę rolników. Poza tym policjanci wykryli przypadki pozornego zawyżania zapasów zbóż, nadużyć na niekorzyść dostawców, bezprawnego korzystania z niskooprocentowanych kredytów "skupowych" oraz wyłudzania dopłat do interwencyjnego skupu zbóż.

Tymczasem Drożeje pieczywo, w zależności od regionu kraju podwyżki wynoszą od kilku do 20 procent. Wszystko przez to, że na rynku brakuje zboża i ceny mąki w związku z tym są coraz wyższe - tłumaczą piekarze. I tak na przykład już w piątek za chleb w niektórych krakowskich sklepach trzeba było zapłacić o 15- ście - 20-cia procent więcej niż do tej pory.

Także w tarnowskich sklepach pieczywo podrożało o 30 groszy. Natomiast w Lubelskim Przedsiębiorstwie Piekarskim są właśnie szacowane wysokości ewentualnych podwyżek, które weszłyby prawdopodobnie od 1-go czerwca. Ceny wzrosłyby od 5-ciu do 20-tu groszy za pieczywo, w zależności od rodzaju zużytej do wypieku mąki. W jednej z lubelskich piekarni poinformowano Polskie Radio Lublin, ceny mogą być wyższe nawet o 30 procent. ''Każda dostawa mąki jest coraz droższa i to reguluje nasze ceny''- mowią piekarze.

Wysokie ceny zbóż i mąki od zeszłego tygodnia bada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wniosek o zbadanie czy piekarze nie stosują zmowy cenowej zgłosił minister rolnictwa Adam Tański. Alina Urban rzecznik Urzędu powiedziała nam, że kontrola będzie przeprowadzana na rynkach lokalnych. Dodała, że bardzo trudno jest wykryć zmowę cenową, bo przeważnie opiera się to na donosie jednego z uczestników.

Według analityków zajmujących się rynkiem rolnym w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, do żniw, można przewidywać wzrost cen płaconych bezpośrednio producentom, natomiast jeśli chodzi o obrót giełdowy to istotną rolę w uspokojeniu sytuacji możą odegrać dostawy z zapasów i rezerw Agencji Rynku Rolnego - powiedział nam doktor Michał Kisiel z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa.

W związku z sytuacją na rynku zbóż, policjanci w całym kraju kontrolują magazyny, gdzie przechowywane są rezerwy państwowe zboża i zapasy interwencyjne. Komisarz Sławomir Cisowski - rzecznik Komendanta Głównego Policji powiedział, że kontrola jest związana z nieprawidłowościami w obrocie płodami rolnymi. W ostatnich latach policjanci prowadzili kilkadziesiąt śledztw i dochodzeń dotyczących nieprawidłowości w obrocie zbożem. Tak duży jak obecnie wzrost cen zboża miał miejsce wiosną cztery lata temu, w 1999 roku.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności