Ceny zbóż, notowania, aktualności

W 2003 roku ARR skupi 4,7 mln ton zbóż

W 2003 roku ARR skupi 4,7 mln ton zbóż
Agencja Rynku Rolnego skupi w tym roku 4 mln ton pszenicy i 700 tys. ton żyta - poinformował we wtorek podczas obrad sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Andrzej Chodkowski. Skup zbóż z dopłatami ARR odbywać się będzie od lipca do października.

Ceny interwencyjne zbóż zostaną utrzymane na poziomie cen z ubiegłego roku, tj. 440 zł/t dla pszenicy i 325 zł/t dla żyta. Chodkowski zaznaczył, że nie ulegnie zmianie także poziom stawek dopłat. W przypadku pszenicy będzie on wynosić w lipcu/sierpniu 110 zł/t, we wrześniu 120 zł/t i październiku 130 zł/t. W przypadku żyta - analogicznie 75 zł/t zł, 80 zł/t i 85 zł/t. Gdy cena pszenicy przekroczy poziom cen interwencyjnych, stawki dopłaty do cen skupu należne producentom w danym miesiącu pomniejszone będą o nadwyżkę ponad dopuszczalny poziom.

Dopłaty udzielane będą producentom zbóż, którzy dokonają sprzedaży przedsiębiorcom skupującym zboże na podstawie umów zawartych z ARR. Podmiot skupujący nie będzie mógł skupić od jednego producenta więcej niż 25 procent umownej ilości skupu zbóż dla danego magazynu.

Wybór przedsiębiorców zostanie dokonany przez oddziały terenowe ARR do 12 czerwca 2003 roku. Przedsiębiorcy, którzy skupili zboża do 30 czerwca 2004 roku i sprzedadzą je po cenach niższych od ceny interwencyjnej, otrzymają dopłaty wyrównawcze.

ARR będzie także w tym roku udzielać dopłat do przechowywania pszenicy do łącznej ilości 1 mln ton. Dopłaty będą przysługiwać producentom, którzy wyprodukują w gospodarstwie pszenicę w ilości nie mniejszej niż 100 ton oraz przechowają ją do końca października 2003 roku. Dopłaty ustalone zostały na poziomie 120 zł za tonę ziarna. Wiceminister zaznaczył, że w ubiegłym roku dopłaty takie uruchomiono po raz pierwszy i nie cieszyły się one zainteresowaniem rolników. Tą formą interwencji objęto 32 tys. zbóż. Wiceprezes ARR Antoni Tarczyński podkreślił, że Agencja nie jest zainteresowania skupem zbóż ze środków własnych.

Przewidywany jest jedynie zakup zbóż na zapasy Agencji w listopadzie i grudniu w ilości 270 tys. ton pszenicy i 30 tys. ton żyta. Wiele niepokoju wśród posłów wzbudziła sprawa braku agencyjnego zboża w magazynach. Chodkowski wyjaśnił, że "istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zostało złamane prawo" i dodał że faktycznie stwierdzono brak zboża i trwa w tej sprawie śledztwo. Tarczyński potwierdził, że Agencja podczas kontroli w województwie zachodniopomorskim stwierdziła, iż brakuje 13 tys. ton zbóż - ok. 6,8 tys. ton pszenicy i ok. 5,8 tys. ton żyta. Zboża te kupione były ze środków ARR. Wiceprezes dodał, że do 26 maja Agencja zakończy kontrole magazynów we wszystkich województwach. Posłowie nieoficjalnie powiedzieli, że elewatory, w których stwierdzono niedobory agencyjnego zboża: Chojna, Potuliniec i Nowogard, należą do posła Ryszarda Bondy, który wszedł do Sejmu z listy Samoobrony, a obecnie jest posłem niezależnym.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Powrót do aktualności