Ceny zbóż, notowania, aktualności

Skup zbóż jak przed rokiem

Skup zbóż jak przed rokiem
System skupu zbóż w tym roku nie zmieni się - poinformował wczoraj posłów Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Chodkowski.

Tak samo jak w ubiegłym roku główną formą będzie skup ziarna przez przedsiębiorców, z dopłatą Agencji Rynku Rolnego dla producentów zbóż. Nie zmienią się też ceny skupu zbóż i wysokość dopłat.

Natomiast większa niż przed rokiem będzie pula dopłat do przechowywania pszenicy, również wcześniej wyłonione zostaną przedsiębiorstwa, które będą prowadziły skup zbóż z dopłatą ARR. Dzięki temu nie powinno być takich jak w ubiegłym roku perturbacji ze sprzedażą ziarna.

Z oceny stanu plantacji wynika, że tegoroczne zbiory zbóż będą o 0,6 - 1,3 mln ton niższe niż w ubiegłym roku i wyniosą 25,5 - 26,2 mln ton.

Podstawową formą wspierania rynku zbożowego będzie skup pszenicy i żyta przez przedsiębiorców, z dopłatą ARR dla producentów zbóż. Tą formą skupu objętych zostanie 4,7 mln ton zbóż, w tym 4 mln ton pszenicy i 0,7 mln ton żyta.

Ceny interwencyjne zbóż utrzymane zostały na poziomie roku ubiegłego i wyniosą: 440 zł za tonę pszenicy i 325 zł za tonę żyta.

Bez zmian pozostają również stawki dopłat dla producentów:

 - pszenica w lipcu i sierpniu - 110 zł do tony, we wrześniu - 120 zł i w październiku - 130 zł do tony,

 - żyto - odpowiednio: 75 zł, 80 zł i 85 zł do tony.

Jeśli ceny skupu zbóż będą wyższe od cen interwencyjnych, dopłaty dla producentów będą pomniejszone o tę różnicę.

Producent będzie mógł otrzymać dopłatę do nie więcej niż 6 ton z 1 ha pszenicy i do 4 ton z 1 ha żyta. Minimalna partia dostaw wynosi 3 tony.

Przedsiębiorcy, którzy będą sprzedawać zakupione zboże od stycznia do czerwca 2004 r., otrzymają dopłaty wyrównawcze w wysokości 6 zł do tony zboża miesięcznie, licząc od 1 listopada 2003 r.

ARR będzie mogła również udzielić dopłat do przechowywania pszenicy ze zbiorów 2003 r., do ilości nieprzekraczającej 1 mln ton. Warunek - wyprodukowanie w gospodarstwie nie mniej niż 100 ton pszenicy. Dopłata wyrównawcza wynosi 120 zł do tony ziarna.

Jako działanie uzupełniające do systemu zbóż z dopłatami ARR przewiduje się ewentualne interwencyjne zakupy zbóż dokonywane przez samą Agencję. Byłyby realizowane w listopadzie i grudniu 2003 r. i objęłyby 270 tys. ton pszenicy i 30 tys. ton żyta.

A oto jak wygląda harmonogram działań ARR:

 - do 14 bm. terenowe oddziały ARR miały ogłosić przetargi na wybór przedsiębiorców realizujących skup zbóż z dopłatą ARR dla producentów,

 - do 29 bm. powinno nastąpić rozstrzygnięcie tych przetargów,

 - do 12 czerwca br. powinny zostać podpisane umowy z przedsiębiorcami wybranymi w drodze przetargów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna z odpowiednim wyprzedzeniem zawrzeć umowy z bankami, które przedsiębiorcom skupującym zboże udzielą preferencyjnych kredytów.

Obecnie czyni się starania o ustalenie korzystniejszych warunków zaciągania tych kredytów, tzn. o obniżenie oprocentowania z 7 proc. do 4,5 proc. w stosunku rocznym.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności