Ceny zbóż, notowania, aktualności

Mniejsze zbiory zbóż?

Mniejsze zbiory zbóż?
Zbiory zbóż w 2003 r. wyniosą - przy założeniu przeciętnych warunków pogodowych - 26,2 mln ton wobec 26,7 mln ton w 2002 r. - wynika z prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 - Przy założeniu, że warunki pogodowe będą gorsze, zbiory wyniosą 25,5 mln ton - powiedział we wtorek szef IERiGŻ Michał Kisiel. Według szacunków IERiGŻ, zużycie krajowe zbóż w okresie od lipca 2003 r. do czerwca 2004 r. wyniesie około 27 mln ton, w tym spożycie - 5,8 mln ton, wysiew - 1,8 mln ton, zużycie przemysłowe - 1,2 mln ton, zboża na paszę - 16,9 mln ton, a straty i ubytki - 1,2 mln ton.

 - Aby zapewnić bezpieczny poziom zapasów, import wyniesie w wariancie przy przeciętnych warunkach pogodowych 1 mln ton, a przy gorszych warunkach 1,5 mln ton. Eksport wyniesie odpowiednio 140 tys. ton lub 60 tys. ton, a zapasy 2,3 mln ton lub 2 mln ton - dodał Kisiel.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności