Ceny zbóż, notowania, aktualności

Szanse polskiej wieprzowiny na rynku UE

Szanse polskiej wieprzowiny na rynku UE
Polscy rolnicy już od kilku miesięcy domagają się podwyższenia cen skupu trzody chlewnej, gdyż, ich zdaniem, obecne nie gwarantują opłacalności tego kierunku produkcji. Dokładnie tego samego, to znaczy poprawy opłacalności produkcji, oczekują od rządu francuscy hodowcy świń. Otóż liczą oni na to, że francuski rząd podejmie działania umożliwiające zwiększenie eksportu wieprzowiny, wygospodaruje środki finansowe na pomoc dla hodowców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, a także wydzieli dodatkowe fundusze na dopłaty do magazynowania mięsa wieprzowego.

Najważniejsze w tej informacji jest jednak co innego. Otóż obecnie francuscy hodowcy świń otrzymują za kilogram wieprzowiny 1,25 euro, tj. przy obecnym kursie tej waluty (4,28 zł za 1 euro) około 5,35 zł. W Polsce cena skupu żywca wieprzowego jest tymczasem o połowę niższa. Dla polskich hodowców trzody chlewnej płynie z tego wniosek taki, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej będą mogli zawojować francuski rynek mięsa wieprzowego oferując swój produkt np. po 1,00 euro za kilogram, czyli po 4,28 zł. Zbędne będzie wówczas handryczenie się z własnym rządem o ceny skupu trzody chlewnej, niepotrzebne staną się blokady na drogach, choć niewykluczone, że postawią je wówczas rolnicy francuscy. Aby nie dopuścić polskiej wieprzowiny na francuskie stoły.

Przy okazji informujemy, że przeciętne spożycie mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej jest wyższe niż w Polsce i wynosi ponad 43 kg na osobę rocznie (w Hiszpanii nawet 66,5 kg).

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności