Ceny zbóż, notowania, aktualności

Animex wstrzymał likwidację zakładu w Prochowicach

Animex wstrzymał likwidację zakładu w Prochowicach
Po Rawie Mazowieckiej Przylepie i Jaśle przyszła kolej na zamknięcie oddziału w Prochowicach kolejnego zakładu Animeksu, którego właścicielem jest amerykański koncern Smithfield - Foods.

Burmistrz Prochowic zabiega o utrzymanie miejsc pracy i gotów jest na zawarcie układu z Animeksem, który na miesiąc wstrzymał zwolnienia załogi i przewożenie maszyn do Agryfu w Szczecinie.

Animex, producent i przetwórca mięsa, zdecydował o likwidacji Prochowickich zakładów Drobiarskich ze względu na ich słabe wyniki i konieczność zainwestowania kilku milionów złotych w związku z wprowadzeniem certyfikatów unijnych, podczas gdy inne zakłady wchodzące w skład grupy już je posiadają i nie wykorzystują swoich mocy produkcyjnych.

Produkcja z Prochowic miała być przeniesiona do odległego o ponad 400 km zakładu w Szczecinie; gdzie części załogi zaproponowano pracę.

Przeciwko likwidacji zakładu protestują pracownicy oraz Roman Jarosz, burmistrz Prochowic, który zaproponował koncernowi negocjacje w sprawie utworzenia spółki pracowniczej bądź wykupu całego majątku fabryki.

 - Animex do gminnej kasy płaci kadego roku ponad 450 tysięcy złotych - Może więc jest zasadne, by w zamian za ciążące na firmie podatki Animex przekazał miastu lub spółce pracowniczej zbędne obiekty zwłaszcza że nie ma na nie chętnych? - w rozmowie z "Rz" powiedział Roman Jarosz.

Inna propozycja dotyczy możliwości wynajęcia od Animeksu pomieszczeń i maszyn niezbędnych do wytwarzania pasztetów, z których słynie prochowicki zakład. Nie jest rozważane przeniesienie produkcji w inne miejsce, gdyż oznaczałoby to wypadnięcie z rynku.

Halina Morar, szefowa NZZ "Solidarność" w oddziale Animeksu w Prochowicach, jest przekonana, że nowo powstała spółka, złożona z pracowników i lokalnych firm, da sobie radę, gdyż zakład ma swoich stałych odbiorców, nie przynosi strat i regularnie płaci zobowiązania wobec dostawców.

Jeśli miasto, jak zapowiada jego burmistrz, obniży spółce podatki, to będzie je można przeznaczyć na niezbędne inwestycje związane z wdrażaniem certyfikatów unijnych, na co trzeba 1,5-2 mln zł.

Zakład w Prochowicach wytwarza ponad 300 t konserw miesięcznie i za 2002 r. miał (dane szacunkowe) ponad 500 tys. zł zysku netto. 0 jego przyszłości, jak i innych zakładów, nie wypowiadają się w Grupie Animex, która za 2002 r. miała 1,3 mld zł wpływów ze sprzedaży o 4,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Nie jest podawana wielkość straty netto za ubiegły rok. Wiadomo, że w 2001 r. wyniosła ona 28,3 mln zł, a rok wcześniej ponad 40 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności