Rosną ceny półtusz wieprzowych

Obiecane przez Jarosława Kalinowskiego 3.20 zł;/kg za żywiec wp., duże opady śniegu, oraz protesty rolników nie pozostały w mijającym tygodniu bez wpływu na ceny półtusz wp. Na rynku krajowym mają miejsce duże wahania cen póltusz wp. /od 3.80 d0 4.20 zł/kg w klasie „R”

Źródło: ROL-PETROL