SAPARD: Upływa termin składania wniosków

Tylko do najbliższego piątku zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania pierwszego programu SAPARD. Przedsiębiorcy mają o co walczyć, średnia wielkość dofinansowania dla jednej firmy bądź zakładu przetwórczego wynosi bowiem ponad 1 mln zł.

Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w całej Polsce złożono 217 wniosków o pomoc dla firm i przedsiębiorstw. Nieco mniej, bo 196, jest tych, które przeszły już pierwszą selekcję i zostały przez agencję zarejestrowane.

Dariusz Panasiuk z ARiMR tłumaczy, że przedsiębiorstwa, które do piątku złożą w oddziałach agencji poprawnie wypełnione wnioski, otrzymają dofinansowanie w ramach transzy przeznaczonej dla Polski na lata 2000 i 2001. Wielkość tej ostatniej – przyznanej na poprawę przetwórstwa oraz marketing artykułów rolnych i rybnych – to prawie 0,5 mld zł. Ponieważ wartość dotychczas zarejestrowanych wniosków opiewa na sumę 206 mln zł, można przypuszczać, że polskie zakłady wykorzystają 40 – 50 proc. przysługujących im środków. Panasiuk wyjaśnia, że niewykorzystane pieniądze będą mogły być zagospodarowane w późniejszym okresie. Część z nich trafi do puli przeznaczonej na finansowanie rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich. Wartość złożonych przez gminy wniosków przekroczyła bowiem 100 proc. przyznanych przez Brukselę pieniędzy.

Panasiuk uważa, że w ciągu najbliższych dni regionalne oddziały agencji może czekać prawdziwe oblężenie. Wielu przedsiębiorców załatwienie wszelkich formalności odłożyło bowiem na ostatnią chwilę. Do tej chwili najwięcej wniosków o dofinansowanie w ramach działania pierwszego programu zostało zarejestrowanych w województwie wielkopolskim – 31, i mazowieckim – 23. Najmniej zaś – po 2 wnioski – w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim.

Źródło: Rzeczpospolita