Biopaliwa – rząd za odrzuceniem prezydenckiego weta

Wiceminister rolnictwa, Kazimierz Gutowski powiedział w Sejmie, że rząd jest za odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie ustawy o biopaliwach. Minister odpowiadał na interpelacje poselskie na temat stanowiska rządu w tej sprawie.

Kazimierz Gutowski przypomniał, że na uchwaloną przez Sejm ustawę o biopaliwach, złożyły się dwa projekty poselskie, a także projekt rządowy, który został przesłany Sejmowi. Podkreślił, że jest to projekt ustawy, który realizuje postanowienia koalicyjne rządu. Kazimierz Gutowski dodał, że przyjęcie ustawy przyniesie ogromne korzyści gospodarce: powstanie dzięki niej od 75-ciu do 100 tysięcy nowych miejsc pracy, a 700 tysięcy hektarów ziemi zostanie zagospodarowanych na cele nieżywnościowe. Przyjęcie ustawy – jego zdaniem – umocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i – z powodu mniejszej emisji dwutlenku węgla przez samochody – przyczyni się do ochrony środowiska.

Kazimierz Gutowski zapowiedział, że jeżeli Sejm weto prezydenta odrzuci – wtedy rząd złoży projekt nowelizacji tej ustawy, uwzględniając zastrzeżenia prezydenta, które zgłosił wetując tę ustawę.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa