Japonia też przeciwko redukcji subwencji rolnych

Amerykańska propozycja przedstawiona podczas negocjacji rolnych WTO jest zbyt śmiała i nie wydaje się możliwą podstawą do kompromisu między 144 krajami tej organizacji – stwierdził w Genewie delegat Japonii Hiroki Murakami. Proponowanie redukcji subwencji rolnych jest całkowicie sprzeczne z tym, co Amerykanie robią u siebie – dodał. Następna sesja negocjacji rolnych WTO odbędzie się we wrześniu.

Romano Prodi pogratulował prezydentowi USA bliskiego sukcesu w zakresie uprawnień do zawierania międzynarodowych umów handlowych (TPA). W tym tygodniu Senat ma zatwierdzić ustawę dotyczącą tej kwestii.

Źródło: Rzeczpospolita